Strona zawiera elementy flash'owe.
Aby pobrać Adobe Flash Player kliknij tutaj.

Sprawy formalne

Przy zawarciu pierwszej umowy Rodzice wpłacają jednorazową, bezzwrotną opłatę wstępną, przeznaczoną na fundusz przedszkola.

Czesne płatne jest każdego miesiąca i obejmuje opłaty za pobyt dziecka w placówce w godzinach 6.30 - 18.00 wraz z wyżywieniem oraz finansowaniem wszystkich zajęć podstawowych (zajęcia), bez względu na frekwencję dziecka. W przypadku zapisania do przedszkola więcej niż jednego dziecka, czesne zostaje obniżone.

W czasie roku szkolnego Rodzice ponoszą dodatkowe opłaty związane z ubezpieczeniem dziecka, zakupem podręczników oraz imprezą mikołajkową.

W razie nieobecności dziecka w przedszkolu zwracana jest dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień.

Miesięczna opłata czesnego wynosi 800 zł i obejmuje także całodzienne wyżywienie tj:

 • Śniadanie
 • Dwu daniowy obiad
 • Podwieczorek
 • Kolacje

 

A także zajęcia:

 • dydaktyczne,
 • rytmika
 • glottodydaktyka
 • angielski 5 x w tygodniu
 • zajęcia teatralne
 • zajęcia indywidualne i grupowe z psychologiem
 • gimnastyka korekcyjna
 • zajęcia z elementami bajkoterapii
W ramach czesnego oferujemy Państwu: wycieczki tematyczne, krajoznawcze, teatrzyki, występy gości specjalnych.

Wykonanie: Aginushop do góry!