Formularz zgłoszeniowy do przedszkola

Informacje o dziecku

Imię i nazwisko dziecka
Data urodzenia [format: dd.mm.yyyy]

Adres zamieszkania

Ulica, numer domu / mieszkania
Miasto
Województwo

Informacje o rodzicach lub opiekunach prawnych

Jeżeli dziecko ma jednego opiekuna prawnego,
proszę wprowadzić dane jednej osoby.

Dane matki

Imię i nazwisko matki
Miejsce zamieszkania
Kontaktowy numer telefonu
Adres e-mail

Dane ojca

Imię i nazwisko ojca
Miejsce zamieszkania
Kontaktowy numer telefonu
Adres e-mail
Data rozpoczęcia [format: dd.mm.yyyy]
Inne informacje